กรัมถึงมล

g/mL

ผลลัพธ์เป็นมิลลิลิตร

1 g = 1 mL

กรัมเป็นมล. นี้ช่วยให้คุณแปลงหน่วยมวลกรัมเป็นหน่วยปริมาตรมล. เครื่องมือของเราช่วยให้คุณดำเนินการแปลงได้โดยการคลิกเพียงครั้งเดียว

วิธีการแปลงกรัมเป็นมิลลิลิตร?

ดังที่เราทราบแล้วว่ากรัมเป็นหน่วยของมวล และมิลลิลิตรเป็นหน่วยของปริมาตร ทั้งสองนี้เป็นปริมาณทางกายภาพที่แตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องทราบปริมาณทางกายภาพของสารอีก 1 ตัวที่จะถูกแปลงระหว่างพวกมัน

สูตร G ถึง ml:

ในการแปลงหน่วยวัดจากกรัมเป็นมิลลิลิตร จะใช้สูตรต่อไปนี้:

มิลลิลิตร = กรัม KW ความหนาแน่น

ตัวอย่างเช่น:

มาทำความเข้าใจสมการนี้ด้วยการแก้ตัวอย่าง:

ตัวอย่างเช่น คุณต้องแปลง 4 กรัมเป็นมิลลิลิตร สำหรับสารที่มีความหนาแน่น 0.7 กรัม/มิลลิลิตร

โดยใช้สูตรข้างต้นเราจะแก้ปัญหานี้

มิลลิลิตร = 4 กรัม ۞ 0.7 กรัม/มิลลิลิตร = 5.1428 มล

จะใช้ตัวแปลงกรัมเป็นมล. ได้อย่างไร?

เครื่องคิดเลขกรัมถึงมิลลิลิตรนี้เรียบง่ายและใช้งานง่ายมาก คุณเพียงแค่ต้องทำตามขั้นตอนง่าย ๆ เหล่านี้เพื่อใช้ตัวแปลง g เป็น ml

ขั้นตอนที่ 1:

เลือก "ส่วนผสม"

ขั้นตอนที่ 2:

ป้อนค่า “กรัม” ลงในพื้นที่ที่กำหนดของเครื่องมือ

ขั้นตอนที่ 3:

กดปุ่ม "แปลง"

คุณจะได้รับผลลัพธ์ของคุณ

แกรมคืออะไร?

กรัมเป็นหน่วยเมตริกของมวลเท่ากับ 1/1000 กิโลกรัม G เป็นตัวย่อของกรัม ดังนั้นกรัมจึงเหมือนกับ g

ต่อไปนี้เป็นสมการในการแปลงกรัมเป็นหน่วยมวลอื่น:

1 กรัม = 0.001 กิโลกรัม
1 กรัม = 1,000 มิลลิกรัม
1 กรัม = 1000000 ไมโครกรัม

มิลลิลิตรคืออะไร?

มิลลิลิตรเป็นหน่วยเมตริกของปริมาตรซึ่งเท่ากับ 1/1,000 ลิตร mL เป็นตัวย่อของมิลลิลิตร ดังนั้น มิลลิลิตรจึงเหมือนกับ mL ความหมายของ "มิลลิ" คือ หนึ่งพัน ดังนั้น มิลลิลิตร ก็คือ 1/1000 ของลิตร ต่อไปนี้เป็นสมการในการแปลงมิลลิลิตรเป็นหน่วยปริมาตรอื่นๆ:

1 มิลลิลิตร = 0.001 ลิตร
1 มิลลิลิตร = 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร (ซีซี)
1 มิลลิลิตร = 1,000 ไมโครลิตร